Działania wspierające - współpraca

Wspólnie ratujemy zwierzęta

Sanok Rubber Company S.A. – sponsorem POBF!

Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna sponsorem Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny

W maju 2023 roku Zarząd Stowarzyszenia Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny podpisał umowę sponsoringu z Sanok Rubber Company S.A. z siedzibą w Sanoku.

Umowa zakłada sponsorowanie przez tę Firmę budowy na terenie naszego Parku woliery dla średniej wielkości ptaków szponiastych objętych ścisłą ochroną gatunkową.

Jako organizacja non-profit działająca na rzecz ochrony zwierząt, w szczególności rodzimych gatunków występujących w Bieszczadach, Stowarzyszenie POBF zostało wytypowane przez naszego Sponsora jako beneficjent środków przeznaczonych na działania związane ze zrównoważonym rozwojem oraz społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa. Jesteśmy dumni, że to właśnie nam przypadł zaszczyt współpracy z Sanok Rubber Company S.A. w zakresie rozwijania działalności na rzecz zwierząt chronionych, które nie poradzą sobie samodzielnie w naturalnym środowisku ze względu na nabyte ograniczenia.

Sanok Rubber Company S.A. (www.sanokrubber.com) jest firmą o zasięgu globalnym z 90 – letnią tradycją oraz dużym doświadczeniem technologicznym w produkcji wyrobów gumowych, gumowo – metalowych, kombinacji gumy z innymi tworzywami oraz w produkcji mieszanek gumowych. Wartość firmy budowana jest poprzez aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności. Odpowiedzialność społeczna to dla Sanok Rubber Company nie tylko spełnianie określonych wymagań formalno-prawnych, ale również świadoma misja na rzecz otoczenia, w którym funkcjonuje. Angażuje się w życie kulturalne i społeczne regionu wspierając lokalne projekty, fundacje, organizacje pożytku publicznego, szczególnie w zakresie życia kulturalnego, ochrony zdrowia, pomocy niepełnosprawnym i ubogim, wsparcia inicjatyw sportowych.

Stowarzyszenie Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny (www.pobf.pl) to unikalna placówka non-profit, będąca azylem dla zwierząt, które nie mają szans na samodzielną egzystencję na wolności, w środowisku naturalnym. W naszym Parku mają swój dom i pełną opiekę zwierzęta występujące w Bieszczadach, również te będące pod ochroną, min. żbiki, puchacze, puszczyki, kruki, myszołowy, gawrony i inne gatunki ssaków i ptaków. Dla potrzeb realizacji projektu przeznaczyliśmy 5 hektarów terenu, w większej części naturalnie zalesionego, o zróżnicowanym ukształtowaniu wraz z naturalnymi potokami. Park położony jest w miejscowości Olchowiec, Gmina Czarna, pomiędzy wodami Zalewu Solińskiego, a dzikim pasmem Bieszczadów – Otrytem, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000. Zaletą tego przedsięwzięcia jest jego umiejscowienie w samym sercu Bieszczadów, a więc zapewnienie zwierzętom warunków maksymalnie zbliżonych do naturalnych. Nasza działalność prowadzona jest z zachowaniem wszelkich norm prawnych i przy pełnej wiedzy współpracujących z nami specjalistów i instytucji.

Krzysztof Kuncelman – Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny

Pamiętajcie, że możecie wspierać nasze działania na rzecz naszych rezydentów na kilka prostych sposobów:

✅ dokonując wpłaty na konto z dopiskiem „pomoc dla podopiecznych POBF” BNP PARIBAS,nr rachunku: 24 1600 1462 1895 9385 5000 0001

✅ dokonując zakupu naszych parkowych gadgetów

✅ przekazując nam darowizny w postaci rzeczy materialnych https://www.pobf.pl/…/jak-mozna-dodatkowa-wspierac-pobf/

Każda najmniejsze dobro, każda najmniejsza wpłata sprawiają, że możemy prowadzić interwencje, kiedy są one potrzebne zwierzętom skrzywdzonym i wykluczonym. Każda darowizna jest w 100% przeznaczana na opiekę, wyżywienie oraz konsultacje weterynaryjne dla uratowanych przez nas zwierząt, którym bardzo często musimy zapewnić nowy, bezpieczny dom.

Z góry bardzo dziękujemy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

No products in the cart.